Dragan Lončar: Reinkarnacija i karma - Kako promeniti scenario svoje sudbine? (mp4)

Šifra: 30052021

  • Autor: Dragan Lončar
  • Izdavač: Aruna
  • Format: dvd fajl
  • Trajanje: 120 min. radionica + 90. min. odgovori na pitanja učesnika
1.750,00 RSD

OPIS RADIONICE


Kako osvestiti scenario svoje karme, pronaći njegove uzroke i promeniti budućnost svoje duše? Kakva je uzročno posledična veza između reinkarnacije i karme? Šta se dešava sa dušom posle smrti? Šta je sudbina i kako na nju uticati?

Odgovori za kojima čovek od pamtiveka žudi, naziru se kao božanski putokazi koji izviru iz drevne indijske baštine baš kao i uputstva kodirana u metaforama i alegorijskim pričama u Svetom Pismu i učenju S.N. Lazareva.

Dragan Lončar, učitelj joge i meditacije i iskusni predavač je jedan od retkih koji može da ponudi njihovu sintezu, kako duhovnu tako i psihološku, razumljivu čoveku XXI veka, a tako neophodnu u ovom našem prelomnom i turbulentnom vremenu.

Burne promene koje su u toku provociraju nas da se preispitujemo na svim životnim poljima. Prirodno nam se nameće dilema da li naše poštovanje moralnih principa i duhovnih načela može da otkloni ili bar ublaži nužnost i neizbežnost lične, porodične ili karme roda.

Na kraju krajeva, da li smo zaista svesna bića ako radoznalo ne težimo otkriću zakona naše večne duše?

I deo radionice: predavanje o reinkarnaciji, karmi, sudbini i duši, najintrigantnija pitanja koja sebi sve češće postavljamo, praktična tehnika koja služi da se povežemo sa svojim dubljim nivoima. Cilj je osvešćivanje postupaka koji uzrokuju karmu na dnevnom nivou i njihovo neutralisanje. Završni deo: odgovori na pitanja učesnika koji će biti emitovani dva dana nakon održane radionice.

Teme radionice:
•    Koliko nivoa lične karme postoji?
•    Ako je karma posledica naših postupaka, misli, osećanja i namera, da li možemo promeniti svoju sudbinu bez promene karaktera?
•    Kako funkcioniše proces pokajanja?
•    Kakve karmičke posledice uzrokuju vezanosti naše duše?
•    Da li imamo pristup karmičkoj memoriji?
•    Zašto je ljubav prema Bogu lek za sve bolesti?
•    Šta je za čišćenje karme važnije: odnos prema prošlosti i poznatim događajima ili odnos prema budućnosti i nepoznatim događajima?
•    Da li svoju karmu opterećujemo preteranom empatijom? Šta je "prelivanje karme"?
•    Da li znamenja upozorenja pristižu da bismo izbegli nepovoljan ishod?
•    Šta je ono što se u narodu popularno zove "prokletstvo"?
•    Da li postoje karmički neizbrisivi prestupi, tj., neoprostiv smrtni greh?
•    Zašto je opasno proricanje budućnosti?
•    Kakve rizike nose različite tehnike za vraćanje u prošle živote?
•    Šta je "zrela karma?
•    Da li postoje karmički susreti, odnosno kako da prepoznamo karmičke odnose i partnerstva?
•    Da li postoji neka karma koju nikako ne možemo da promenimo?
•    U čemu je razlika između sudbine, karme i predodređenosti?


Odgovori na pitanja učesnika:1. S obzirom da su naše duše večne, da li se sa istim dušama srećemo kroz više života? Da li smo se sa dušama ljudi koji su nam bliski sretali ranije kroz živote i ako jesmo - da li to i na koji način možemo da znamo, osetimo?

2. Koliko kumstvo može pomoći karmi deteta kad mu roditelji imaju psihičke probleme, puno je ljubomore, pohlepe, demagogije Boga etc… ? Koliko kumstvo može pomoći u rešenju karme deteta kad roditelji nisu spoznali božansku ljubav i čine sve protiv - samo za svoju korist, paganski razmišljajući i ne želeći ništa da menjaju?

3.  Moderna psihologija tvrdi da je zamišljanje ciljeva sa uverenjem da su već doživljena, ključ u postizanju uspeha na svim poljima, ponajviše vizualizacijom. Već godinama sputavam sebe da to činim ne bih li osluškivala Božju volju umesto svoje, ali sad uviđam da time dozvoljavam različitim strahovima iz prošlosti da me sputaju u kreiranju budućnosti jer telo kao emotivni portal pamti iskustva iz ovog života, a vizualizacijom i uverenošću da je nešto već doživljeno, navodno stvaramo nova iskustva. Kako se moliti za svetlu budućnost i primenjivati ovakve tehnike vizualizacije u isto vreme to činiti svojim voljom?

4. Kako najbolje čuti Božji glas i volju za svoju sudbinu unutar srca?

5. Da li je karma naše dece u potpunosti uslovljena našim zaslugama i stanjem duše ili naša deca mogu imati svoju ličnu karmu na koju mi nemamo nikakvog uticaja? Odnosno da li se našom promenom nabolje može potpuno promeniti i sudbina naše dece ili samo do određene granice? Da li je isti uticaj i na odraslo dete (koje je već čovek) ili veći upliv i mogućnost promene nabolje (našim radom) imamo na decu dok su još mala?

6. Kako razlikovati ličnu od porodične karme? Kako znati da li je nešto predodređeno?
U Bibliji postoji mnogo primera gde Bog, npr., kaže: "Ja ću učiniti da mu (Faraonu) otvrdne srce, i ne pusti naroda." 2.moj.4:21 (Odnosi se na izlazak izraelskog naroda iz Egipta).  Faraon tu, očigledno, nije imao šanse da drugačije postupi. Kako god to čudno izgledalo, često puta uradimo nešto što se kosi s našim uverenjima i karakterom, ali prosto se ne može protiv toga... Ponekad smo kao Faraon.

7. U predavanju ste rekli: „Mi pravimo skicu života kako ćemo se roditi, s kim, svoje uloge, kreiramo i sopstvene bolesti da bismo kroz ta iskustva mogli da naučimo lekciju života..." U tom smislu biramo i vreme kada se radjamo i mogućnosti da sebi privremeno pomognemo (medicina, itd). Npr. da li astmatičar koji se takav rodio treba ili ne treba da uzima medikamente koji mu pomažu? Da li tako odlaže izvršenje karme i menja je?

8. Često mi se dešava da mi se želje ostvaruju, od nekih sitnijih, nevoljnih i nepromišljenih do krupnijih. Interesuje me s jedne strane kako da prepoznamo potencijal određene misli, a sa druge - kako da istreniramo um da ne šaljemo energiju u ''pogrešnim'' pravcima? I da li, kad već pošaljemo takvu nevoljnu misao, možemo samom spoznajom toga poništiti taj talas ili je on nepovratan?

9. Da li meditacijom čistimo svoju karmu (sloj po sloj)? Da li postoji, i ako postoji - koja je veza između karme i čakri?Koje mantre koristiti za ublažavanje karme, ako svesno idemo ka menjanju karaktera?

10. Da li nešto možete da kažete o opraštanju i zašto nekad nije moguće do kraja oprostiti? Zašto se javljaju neoprošteni delovi i u kojoj meri to blokira čoveka u daljem duhovnom napredovanju? Takođe, kako uspeti oprostiti do kraja?

11. Da li raspored planeta i astrološki kodirani program koji nam je dat od Boga može biti promenjen Božjom voljom pomoću rada na sebi, promenom svog karaktera i oslobađanjem od samskara?

12. Pomenuli ste da je kompletna predanost Bogu najteži put ka približavanju istini i oslobođenju, ali nije li to i jedini put? Pomenuli ste da su akcija i mudrost prepoznavanja uzroka i posledice radi manje patnje - kao dva druga. Ali mi se čini da njih svakako živimo dok rastemo i da u svemu imamo neophodan izbor da to vidimo kao Božju volju i sveobuhvatnu ljubav.

13. Zašto neki ljudi od rođenja osećaju da zemlja u kojoj su rođeni nije toliko povezana s njihovom dušom? Ili obrnuto: zašto je neke ljude koji su rođeni "u svojoj" zemlji sudbina (Božja volja) dovela na sasvim drugo mesto i u njoj nikako ne mogu da pronađu ravnotežu?

14. Šta je po vama pitanje vezanosti u užem i širem značenju i da li vezanost proizilazi isključivo iz Ega?

15. Moje pitanje tiče se Stabla života i njegove vizualizacije, kao i vibracije sefirota. Na to me je asociralo vaše pominjanje značaja mantri. U knjizi Slavinskog "Ključevi psihičke magije" pročitala sam više o hermetizmu, Stablu života i vežbi Srednjeg stuba. Interesuje me da li je korisno i dobro to upražnjavati? Slavinski preporučuje za početak svakodnevnu vizualizaciju sefirota koji čine srednji stub, kao i glasno vibriranje samih formula svakog od tih sefirota.

16. Zanima me koliko se porodična karma preklapa s ličnom karmom i da li mi upravo reinkarnacijom odabiremo određenu obitelj koja nosi određenu porodičnu karmu kako bismo mogli lakše očistiti svoju ličnu karmu? S kojom namjerom bih ja (kao jedinka) rješavala porodičnu karmu? Koji zadatak nosi porodična karma?

17. Ako svesno oprostimo i prihvatimo bol koji nam je neka osoba nanela, bol koji smo shvatili kao lekciju koja nas leči, kako se to odražava na našu karmu?  Da li smo i karmu te osobe (kojoj smo oprostili, poželeli sve najbolje) očistili i olakšali breme koje ona sama nosi?

18. Primetila sam niz istih događaja iz života moje majke koji se ponavljaju i meni. Npr. vezano za prvu ljubav, u istim godina smo dobile decu, imamo iste bračne probleme, povrede ili preseljenje u istim godinama. Šta to znači i kako to promeniti?

19. Koje su vaše preporuke za razrešenje karmičke blokade? Da li bolesti kao što su reumatoidni artritis ili multipleks skleroza, mogu biti uzrokovane lošom karmom iz prošlosti ili je to rezultat traume iz ovog života? Kako ili gde tražiti uzrok i rešenje? Kako se možemo osloboditi loše karme? Da li ste radili s ljudima koji su imali istu ili sličnu bolest i da li postoje tipični obrasci ponašanja kod tih osoba? Kako da prepoznamo da li je bolest i njeno pogoršanje posledica krivog ili lošeg rada na sebi, ili nova karma - iskušenje koje treba odraditi i kako?

Komentari (0)