Aleksej Osipov: Put duše posle smrti (predavanje)

Šifra: dvd11

700,00 RSD
​​
Aleksej Iljič Osipov (31.3.1938.), doktor teologije, ruski je pravoslavni teolog, pedagog i publicista, zaslužni profesor Moskovske duhovne akademije, stručnjak za osnove bogoslovije (apologetike), najpoznatiji predavač u pravoslavnom okruženju koji se već preko šest decenija bavi prosvetiteljstvom i najveći poznavalac hrišćanstva.

U predavanju "Put duše posle smrti", Aleksej Osipov je obradio sledeće teme:

Šta se dešava sa čovekom posle smrti? Ova pitanja su oduvek mučila čovečanstvo. Apostol Pavle je rekao da čovek tu stvarnost ne može da prenese rečima. Mnogi ljudi veruju da je onaj svet nalik ovom, telesnom.

Šta čoveka očekuje u tom stanju? Šta proishodi u večnom životu? Pre smrti, mnogim ljudima se otvara "ovaj svet", a pritom mogu da zadrže punu svest i orijentišu se u ovom svetu.

Prelazak čoveka iz ovog života povezan je, po pravilu, sa određenim iskušenjima. Čovek može da potone u stanja malodušnosti, neverice, čak i očaja. Nevolja je u tome ako se za to ne pripremi unapred. Kako se pripremiti? Crkveno predanje kaže da nakon odvajanja od tela, duša na Zemlji prebiva 3 dana. Ali neki veruju da duša ne napušta Zemlju 40 dana.


  • U kakvom stanju prebiva čovek i šta mu se događa u trenucima smrti? Šta se dešava posle smrti?
  • Kako protiče proces umiranja i šta sve čovek vidi?
  • Šta su mitarstva i kako duša prolazi kroz njih?
  • Da li onaj svet nalikuje ovom?
  • Koji su znaci da se duša priprema za prelazak na onaj svet i kako da se čovek za to pripremi?
  • Šta se dešava s dušom preminule osobe 30-og, a šta 40-og dana?
  • Da li posle smrti postoji čovekova volja i da li je kasno za pokajanje?
  • Da li postoji neki način na koji možemo da pomognemo upokojenom čoveku?
  • Kako molitva deluje na posmrtno stanje duše?
  • Kako deluje molitva za žive i koje uslove čovek treba da ispuni da bi ona bila delotvorna?

Komentari (0)