S.N. Lazarev: Pokajanje (predavanje mp4)

Šifra: dvd3

700,00 RSD
​​


Da li nas ljubav prema Bogu uvek vodi ka spasenju? Navikli smo da mislimo kako se duša može očistiti kroz pokajanje. Zašto onda, čak i pri iskrenom pokajanju, naša gordost ne samo što se ne smanjuje, već se i uvećava? Zašto može doći do poboljšanja zdravlja, ali istovremenog pogoršanja situacije u porodici, na poslu ili na drugim bitnim poljima u našem životu?

Radi se o tome da samo pokajanje ne može biti jemstvo promena na bolje – jedini jemac je naš karakter koji utiče i na sadašnjost i na budućnost.

Kako se oblikuje naš karakter? Šta na njega pozitivno, a šta negativno utiče? Koji tipovi karaktera postoje? Koliko je važno kako se osećamo i kako se pozicioniramo? Koje su etape u preobražaju karaktera? Kako se pokazuje istinska ljubav prema Bogu?

Odgovarajući na ova pitanja, S.N. Lazarev deli nove informacije koje sadrže konkretne primere, preporuke, sopstveno iskustvo, a takođe otkriva suštinu najvažnijih pojmova. Stečeno znanje će gledaocu omogućiti da otkrije nove aspekte razumevanja i da pređe na napredniji unutrašnji nivo.

Komentari (0)