Srpske narodne bajke (audio knjiga mp3)

420,00 RSD
Čardak ni na nebu ni na zemlji

Prava se muka ne da sakriti
Aždaja i carev sin
Kome Bog pomaže, niko mu nauditi ne može
Zlatoruni ovan
Usud
Đavolja maštanija i Božja sila
Djevojka cara nadmudrila
Zla maćeha
U cara Trojana kozje uši
Laž za opkladu
Kralj i čobanin
Ko umije njemu dvije
Sve, sve, ali zanat


Komentari (0)